Organizare si funcționare

Organizarea si functionarea COMPANIA STINGERI SI INTERVENȚII SA s-a realizat in conformitate cu prevederile legale din domeniul securității la incendiu si securității si sănătații in munca deținând competențe de:

 • inființare servicii pentru situații de urgentă de toate categoriile;
 • asigurarea intervenției în situații de urgență pentru stingere, descarcerare și salvare persoane;
 • mentenanta pentru instalatii de detectie si semnalizare incendii;
 • mentenanța pentru instalații de limitare și stingere a incendiilor;
 • comercializare, întreținere și reparare mijloace portabile și transportabile de stins incendii;
 • formare profesională pentru ocupațiile de cadru tehnic p.s.i., servant pompier, șef serviciu de urgență;
 • elaborare a tuturor documente de autoritate privind organizarea obiectivelor d.p.d.v al securității în că de incendiu și pe linie de protecție civilă;
 • elaborare a de scenarii de securitate la incendiu, evaluări de risc de incendiu și planuri de intervenție în caz de incendiu;
 • evaluare a apărării împotrivă incendiilor;
 • evaluare a riscului tehnic /tehnologic pentru obiective industriale;
 • întocmire a documentelor la explozie și de certificare GANEX pentru echipamente amplasate în zone cu potențiale atmosfere explozive;
 • întreținere și reparare echipamente amplasate în medii potențial explozive;
 • verificare a proiectelor în domeniul vaselor sub presiune pentru instalații tehnologice și de uz casnic și efectuarea de expertizelor ISCIR;
 • întocmire a Rapoartelor de securitate și Planurilor de urgență internă, Politicii de Prevenire a Accidentelor Majore și a Managementului de securitate pentru obiective care depozitează și manipulează substanțe ce pot genera accidente majore (obiective încadrate în prevederile HGR 804 – Directiva SEVESO II);
 • întocmire a evaluării riscului de producere a accidentelor de muncă și îmbolnăviri profesionale;

Personalul angajat deține:

 • brevete de pompier specialist eliberate de IGSU atât în domeniul prevenirii incendiilor cât și pentru intervenție;
 • autorizații de evaluator de risc de incendiu eliberate de IGSU;
 • autorizații de experți în domeniul mediilor explozive eliberate de INSEMEX;
 • autorizații de salvatorii în medii toxice și explozive;
 • autorizații de salvatori de la înălțime;
 • brevete de inspectori de protecție civilă.

Personalul din organigrama societății poate acorda asistență tehnică în domeniul securității la incendiu și de securitate și sănătate în muncă , sprijinind beneficiarul cu soluții pertinente și eficiente în toate fazele : proiectare, modernizare, extindere, schimbare de destinație, execuție și punere în functiune.

II. Pe linia organizării și asigurării controlului și intervenției, prin personalul atestat, pregătit și echipat la standardele cele mai înalte privind securitatea pe timpul intervenției și prin autospecialele de intervenție din dotare, se asigură:

 • controlul prin rond privind respectarea prevederilor legale și a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor;
 • intervenția pentru stingere cu mașini cu apa și spumă, pulberi și gaze inerte;
 • intervenția de salvare și stingerea incendiilor la înălțimi cu autoscări;
 • intervenția pentru descarcerarea persoanelor;
 • intervenția pentru salvarea persoanelor și acordarea primului ajutor;
 • intervenția pentru salvarea persoane aflate în situații critice în medii toxice, explozive sau la înălțimi.