S.C. COMPANIA STINGERI SI INTERVEȚI S.A. este o societate pe acțiuni cu capital românesc având ca obiect principal de activitate prestarea de servicii de apărare împotriva incendiilor și protecție civilă pentru clădiri publice , societăți comerciale și consilii locale SC având implementat sistemul de management integrat în domeniul calități, sănătății și securității muncii și de protecție a mediului conform SR EN ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001.

Certificări:


CSI asigură:

Servicii de urgentă

Încadrate cu personal atestat profesional și instruit în acest sens, echipat și dotat corespunzător, dispecerat și patrulă de rond, cu rol de prevenire a incendiilor și de intervenție în situații de urgență.

Autospeciale de stins incendii

Dotate corespunzător și încadrate cu echipaje, la obiectivele unde sunt necesare sau unde instalațiile automate pentru stingerea incendiilor nu există, sunt defecte, în reparație sau revizie.

Executarea unor controale periodice

Pe linia prevenirii și stingerii incendiilor pentru depistarea și inlaturararea stărilor de pericol ce pot genera inițierea și dezvoltarea incendiilor.

Cosultanță

Pentru întocmirea dosarului și obținerea avizului și autorizației de securitate la incendiu cât și în îndeplinirea obligațiilor pe care le are beneficiarul în cadrul organizării activităților de protecție civilă.

Elaborarea documentelor

De organizare a activităților pentru prevenire și stingere a incendiilor și a planurilor de apărare împotriva incendiilor cât și a documentelor specifice pe linie de protecție civilă.