Despre noi

COMPANIA STINGERI SI INTERVENȚII S.A.

Este o societate pe acțiuni cu capital românesc având ca obiect principal de activitate prestarea de servicii de apărare împotriva incendiilor și protecție civilă pentru clădiri publice, societăți comerciale, institutii ale statului și consilii locale, având implementat sistemul de management integrat în domeniul calității, sănătății și securității muncii și de protecție a mediului conform SREN ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 si ISO 45001.

CSI asigură:

9

Servicii de urgentă

Încadrate cu personal atestat profesional și instruit în acest sens, echipat și dotat corespunzător, dispecerat și patrulă de rond, cu rol de prevenire a incendiilor și de intervenție în situații de urgență.

9

Autospeciale de stins incendii

Dotate corespunzător și încadrate cu echipaje, la obiectivele unde sunt necesare sau unde instalațiile automate pentru stingerea incendiilor nu există, sunt defecte, în reparație sau revizie.

9

Executarea unor controale periodice

Pe linia prevenirii și stingerii incendiilor pentru depistarea și inlaturarea stărilor de pericol ce pot genera inițierea și dezvoltarea incendiilor.

9

Cosultanță

Pentru întocmirea dosarului și obținerea avizului și autorizației de securitate la incendiu cât și în îndeplinirea obligațiilor pe care le are beneficiarul în cadrul organizării activităților de protecție civilă.

9

Elaborarea documentelor

De organizare a activităților pentru prevenire și stingere a incendiilor și a planurilor de apărare împotriva incendiilor cât și a documentelor specifice pe linie de protecție civilă.